Skip to main content

Wie zijn wij?

In het najaar van 2020 werd de Babytheek door BRUZZ geselecteerd als goed doel voor de jaarlijkse Brussels Helpt-campagne. De campagne bracht 56.774 euro op, waardoor vijf nieuwe Babytheken in de hoofstad konden opstarten.

Onder impuls hiervan werd in het najaar van 2020 de vzw Arlette opgericht door elf vrijwilligers. Hun doel? Het netwerk van Brusselse Babytheken uitbreiden en zo duurzame keuzes voor jonge ouders aanmoedigen op een sociaal inclusieve manier.

Onze organisatie werd genoemd naar het allereerste lid van de eerste Belgische Babytheek die in 2018 haar deuren opende in Elsene.

Over Ons

Onze missie

Arlette wil bijdragen aan een maatschappij die gericht is op duurzaamheid, menselijke noden en een efficiënt gebruik van grondstoffen en in het bijzonder gebruik in plaats van bezit. Ons doel is zoveel mogelijk gezinnen in Brussel toegang bieden tot een babytheek in eigen buurt.

Arlette wil een duurzame impact op drie niveaus realiseren:

  • Ecologisch: het klimaat minder belasten door gebruik in plaats van bezit aan te moedigen

  • Sociaal: de sociale samenhang verbeteren door een ontmoetingsplaats voor ouders in de buurt te creëren

  • Individueel: het welzijn van ouders verbeteren door laagdrempelig toegang te bieden tot degelijke babyspullen